Green and Edible city Hengelo

Opdrachtgever
Groene Kennispoort Twente & Groene Metropool Twente

Opdrachtnemer
Van Hall Larenstein

Jaargang
Voorjaar 2018

Aanleiding
Twente is een combinatie tussen steden en dorpen maar ook met grote landschappelijke kwaliteiten. Ook in Twente trekken steeds meer mensen naar de steden. Dit heeft effect op het energieverbruik, materiaalverbruik, water en voedselconsumptie en het klimaat. Het project Green & Edible City Hengelo richt zich op de bewustwording van (eetbaar) groen en de effecten daarvan bij inwoners van het stad.

Opdracht

De gemeente Hengelo wil de stad graag vergroenen. Voor de opdracht van de studenten worden geschikte locaties aangewezen om de stad te vergroenen en hiervoor wordt door de studenten een groen inrichtingsplan gemaakt worden. Daarnaast wordt in de opdracht ook aandacht besteed aan de bewustwording bij inwoners over het (eetbare) groen.