Gewassen onderzoek met Twentse grond

Opdrachtgever
Stichting Maarkels Landschap

Opdrachtnemer
Wageningen Universiteit

Jaar
Voorjaar 2015

Aanleiding
Stichting Maarkels Landschap zet zich in voor het behoud en versterking van het streekeigen landschap rondom Markelo. Op één perceel heeft de stichting Sint Jansrogge verbouwd en laten onderzoeken welke streekproducten hiervan gemaakt kan worden. Een groot succes zijn de Sint Jansrogge stroopwafels. Na dit succes wil de stichting onderzoeken welke graangewassen nog meer mogelijk en ook succesvol kunnen zijn op de akkergronden rond Markelo. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor spelt, tarwe en boekweit?

Opdracht
Onderzoeken van de mogelijkheden voor het verbouwen van spelt, tarwe en boekweit op de akkergronden rondom Markelo. Welk gewas slaat het beste aan en welke eisen worden er aan de bodem gesteld?

Resultaten
De studenten hebben advies uitgebracht welke graansoort het best groeit op Twentse grond en onder welke omstandigheden. Het advies is gebaseerd op een literatuurstudie en een experiment waarbij de studenten vijf verschillende granen hebben gezaaid in Twentse grond.

Nieuws over gewassen onderzoek