Duurzaamheid

Opdrachtgever
Regio Twente

Opdrachtnemer
Wageningen Universiteit

Jaar
Voorjaar 2014

Aanleiding
Regio Twente wil zich graag profileren als een innovatieve kennisregio. Met dit doel is de Twentse Duurzaamheid Agenda opgezet. Om de agenda te implementeren is het belangrijk om zicht te hebben op de mogelijke toekomstige structuur. Op deze manier kan de regio zich alvast zo ontwikkelen dat de ruimtelijke organisatie geen beperkingen vormt voor de ontwikkeling.

Opdracht
Wat zijn de ruimtelijke implicaties voor een duurzaam Twente, dat zijn innovatieve kennis inzet voor economische groei en werkgelegenheid? In de opdracht wordt gelet op hergebruik van grondstoffen, bevordering van sociale samenhang en de omgevingskwaliteit op verschillende schaalniveaus.

Resultaten
De studenten hebben een groot aantal trends in beeld gebracht en aan de hand daarvan zijn een viertal scenario’s geschreven. De hoofdthema’s in het rapport zijn: regionaal versus internationaal en weinig weer-extremen versus veel weer-extremen. Tevens hebben studenten aanbevelingen gedaan aan de regio.

Toekomst scenario's