Contact

Contactgegevens

Groene Kennispoort Twente

Worsinkweg 2a Markelo
Tel: +316 4895 2722
Mail: d.makkink@groenekennispoort.nl

Marcel Diepenmaat - Voorzitter 

Sinds 2015 is Marcel voorzitter van stichting Groene Kennispoort Twente. "Dit is een mooi vervolg op mijn wethouderschap in Haaksbergen, dat ik na twee periodes heb verruild voor een functie als hoofd ruimtelijke en economische ontwikkeling bij de gemeente Borne. Als wethouder had ik onder meer de plattelandsontwikkeling in de portefeuille. En ook in Borne behoort plattelandsontwikkeling tot het takenpakket van mijn team. Ik heb in al die jaren ervaren op welke verfrissende manier studenten de vraagstukken te lijf gaan die in Twente leven. En precies dat hebben we nodig om met al onze partners in Twente en in het onderwijs een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig Twente, waarin ruimte is voor ondernemerschap én natuur."

Maarten Visscher - Penningmeester

Maarten Visscher werkt sinds februari 2020 voor de Groene Kennispoort. Maarten heeft jarenlange ervaring in zowel het aanvragen als ook het verstrekken van met name Europese subsidies en het opzetten van innovatieprojecten. "In mijn dagelijks werk heb ik al veel contact met kennisinstellingen, gemeenten en particuliere initiatieven en ben betrokken bij veel ‘’groene’’ projecten. Ik breng deze kennis graag in voor het doorontwikkelen van de Groene Kennispoort. Ik voel me verbonden met Twente en het landelijk gebied; ik woon in het buitengebied van De Lutte waar ik op bescheiden schaal bijzondere granen verbouw en veel met natuurbeheer bezig ben. Ik wil me inzetten om de Twentse  agrarische sector, waarin ruim 3000 bedrijven actief zijn, te laten groeien naar een niveau waarop een betere balans met natuur en landschap ontstaat."

Joyce Korenromp - Project medewerkster 

Joyce ondersteunt de Groene Kennispoort Twente vanaf 1 juni 2020 in project management, marketing en grafische ontwerpen. “Ik voel me uitgedaagd om een substantiële bijdrage te leveren aan de regionale leefbaarheid en schoonheid, waarbij natuur en stedelijkheid in balans zijn."

Zo koppelde de Groene Kennispoort Twente een recent vraagstuk (lokale voedselsystemen) aan haar afstudeerverzoek. Dit resulteerde in het schrijven van een advies voor de Twentse Kantine.