Contact

Contactgegevens

Groene Kennispoort Twente

Worsinkweg 2a Markelo
Tel: +316 4895 2722
Mail: d.makkink@groenekennispoort.nl

Dagmar Makkink - Manager 

Dagmar Makkink heeft tijdens haar opleidingen veel ervaring opgedaan in het onderwijs maar ook op de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. In haar afstudeerjaar aan de Stoas Hogeschool heeft ze in opdracht voor de hogeschool een nieuwe vorm van leren ontwikkeld, het Regioleren.

Sinds 2009 is Dagmar werkzaam voor Marb Consultancy als adviseur en verbinder in vele verschillende projecten. In haar werk ontwikkelt Dagmar zich als adviseur, coördinator, coach en (workshop)begeleidster. Zo heeft ze de Groene Kennispoort Twente opgezet en ontwikkeld, vele verschillende adviesopdrachten op mogen pakken, bijeenkomsten georganiseerd en geleid en ontwikkelt ze zelf ook projecten zoals bijvoorbeeld de Smaakmakers van Twente.

Dagmar is overtuigd van de kracht van samenwerken en heeft geleerd om goed door te vragen naar ieders belang, wenselijke uitkomsten en bovenal het managen van verwachtingen. ‘Dan is het eindresultaat niet alleen een product of een visie maar is het een gezamenlijk leerproces geworden’. Want kennis is overdraagbaar en samenwerken maakt samen sterk. En bovenal een samenwerkende regio is een heel aantrekkelijke regio voor zowel bedrijven als aanstormende talenten.

Publicatie WUR

Marcel Diepenmaat - Voorzitter 

Sinds 2015 is Marcel voorzitter van stichting Groene Kennispoort Twente. "Dit is een mooi vervolg op mijn wethouderschap in Haaksbergen, dat ik na twee periodes heb verruild voor een functie als hoofd ruimtelijke en economische ontwikkeling bij de gemeente Borne. Als wethouder had ik onder meer de plattelandsontwikkeling in de portefeuille. En ook in Borne behoort plattelandsontwikkeling tot het takenpakket van mijn team. Ik heb in al die jaren ervaren op welke verfrissende manier studenten de vraagstukken te lijf gaan die in Twente leven. En precies dat hebben we nodig om met al onze partners in Twente en in het onderwijs een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig Twente, waarin ruimte is voor ondernemerschap én natuur."

Marianne van Delzen - Communicatie 

De afgelopen jaren ondersteunt Marianne Groene Kennispoort Twente op het gebied van communicatie. "Ik onderhoud de website, schrijf nieuwsberichten en plaats de blogs die studenten over hun opdrachten schrijven. Daarnaast help ik ook mee met het organiseren van bijvoorbeeld evenementen en bijeenkomsten van Groene Kennispoort Twente. Het is mooi om te zien hoe de stichting bedrijven, overheden en onderwijs met elkaar verbind en om dit via onze communicatiekanalen te laten zien".

 

 

 

Maarten Arentsen - Secretaris

Maarten Arentsen is recentelijk toegetreden tot de Groene Kennispoort Twente om bij te dragen aan het versterken van de relatie tussen onderwijs en samenleving rondom groene thema’s die in Twente spelen. Onderwijs vraagt steeds meer om onderwijsvormen die studenten met praktijkgerichte vragen uitdagen, terwijl de samenleving vraagt om creatieve oplossingen die studenten kunnen aanreiken in activiteiten en projecten die de Groene Kennispoort kan organiseren en faciliteren. "Ik ben werkzaam als hoofdocent aan de Universiteit Twente en ken daarom de wereld van het (hoger) onderwijs goed. Met genoegen werk ik daarom mee aan het versterken van een wederzijds productieve relatie tussen onderwijs en de groene uitdagingen in Twente en om jonge mensen te stimuleren hun toekomst in het gebied zelf vorm en inhoud te geven."

Joyce Korenromp - Project medewerkster 

Joyce ondersteunt de Groene Kennispoort Twente vanaf 1 juni 2020 in project management, marketing en grafische ontwerpen. “Ik voel me uitgedaagd om een substantiële bijdrage te leveren aan de regionale leefbaarheid en schoonheid, waarbij natuur en stedelijkheid in balans zijn. Dat is mogelijk door de projecten die de GKT opzet en doorontwikkelt."

Zo koppelde de Groene Kennispoort Twente een recent vraagstuk (lokale voedselsystemen) aan haar afstudeerverzoek. Dit resulteerde in het schrijven van een advies voor de Twentse Kantine met als onderzoeksvraag: welk marketing- en communicatiebeleid moeten publieke organisaties inzetten om de consumptie van regionaal geproduceerde producten te verhogen?  

 

 

Maarten Visscher - Penningmeester

Maarten Visscher werkt sinds februari 2020 voor de Groene Kennispoort. Maarten heeft jarenlange ervaring in zowel het aanvragen als ook het verstrekken van met name Europese subsidies en het opzetten van innovatieprojecten. "In mijn dagelijks werk heb ik al veel contact met kennisinstellingen, gemeenten en particuliere initiatieven en ben betrokken bij veel ‘’groene’’ projecten. Ik breng deze kennis graag in voor het doorontwikkelen van de Groene Kennispoort. Ik voel me verbonden met Twente en het landelijk gebied; ik woon in het buitengebied van De Lutte waar ik op bescheiden schaal bijzondere granen verbouw en veel met natuurbeheer bezig ben. Ik wil me inzetten om de Twentse  agrarische sector, waarin ruim 3000 bedrijven actief zijn, te laten groeien naar een niveau waarop een betere balans met natuur en landschap ontstaat."