Project Rondje Viermarken door studenten van Van Hall Larenstein

Een groep studenten van Van Hall Larenstein gaat bij Stichting Boerderij De Viermarken een natuurbelevingsroute ontwerpen speciaal voor rolstoelgebonden mensen en mensen met een visuele beperking. Het groepje studenten volgt de minor Mens & Natuur en is bezig met het onderwerp Natuur & Gezondheid.Het project komt vanuit een vraag van Stichting Boerderij De Viermarken. De […]

Lees verder


Helofytenfilter Tolplas

Mijn naam is Sylvia Schuster, ik ben 24 en ik kom uit Amberg. Vijf jaar geleden ben ik met mijn bachelor opleiding begonnen in Leeuwarden. Ik heb HBO milieukunde gestudeerd op Van Hall Larenstein met een major in watertechnologie. Verder heb ik in Zuid-Afrika en Magdeburg stage gelopen. In Zuid-Afrika heb ik veel geleerd over […]

Lees verder


Onderzoek naar volkstuinen

Wij zijn Emi, Diede, Chenny, Marit, Karlijn en Anne en wij zijn studenten milieuwetenschappen aan de universiteit van Wageningen. Het waterschap Vechtstromen heeft ons gevraagd om onderzoek te doen naar het gebruik van pesticiden en mest in volkstuinen. Als pesticiden en mest in te grote hoeveelheden in oppervlaktewater terecht komen, is dit slecht voor de […]

Lees verder


Green River Collective V2

Vier studenten van de Van Hall Larenstein zullen een vervolg maken op de vermarkting van de schipbeek. Zij zullen het onderzoek van een halfjaar geleden als naslag werk gebruiken en het project tot een volgend level brengen. Voor informatie kan er gemaild worden naar greenriverv2@gmail.com Team green river

Lees verder