Eerste matchbijeenkomst Groene Kennispoort Twente

Groene Kennispoort Twente heeft 2017 afgetrapt met een matchbijeenkomst. Van Hall Larenstein, Railfietsen Hengelo, Landschap Overijssel en de gemeenten Wierden en Almelo hebben met succes een aantal projecten uit het werkveld aan onderwijs kunnen koppelen. De matchbijeenkomst heeft drie nieuwe projecten opgeleverd die in februari van start gaan. Railfietsen Hengelo Tussen Hengelo en Twekkelo ligt […]

Lees verder


Kennisvouchers voor voedselbos gehonoreerd

Samen met Groene Kennispoort Twente zijn er verkenningen gedaan naar subsidiemogelijkheden in de vorm van kennisvouchers voor de aanleg van een voedselbos in Diepenheim. De aanvraag van deze twee kennisvouchers voor het voedselbos zijn goedgekeurd. Eén kennisvoucher wordt ingezet voor het vormgeven van het voedselbos en één om een bokasikuil aan te leggen. Studenten van de Wageningen […]

Lees verder


Green Knowledge Portal Twente participates in the international partnership project Interreg 5C

Interreg Europe monitoring committee has approved the project RuralUrban Partnerships Motivating Regional Economies (RUMORE). The Green Knowledge Portal Twente will team-up with eight partners across five countries in Europe to improve policies in the field of regional innovations strategies by facilitating rural-urban cooperation and partnerships. There is a huge potential for growth and job creation […]

Lees verder


Vecht voor de samenwerking

Hoe kan het waterschap beter inspelen op de maatschappelijke effecten van natuurlijk beek- of rivierherstel? Dat is in het algemeen de vraag waar een groep studenten van de Wageningen Universiteit zich in opdracht van het waterschap Vechtstromen mee bezig heeft gehouden. Omdat de communicatie en het betrekken van belanghebbenden belangrijk zijn in het inspelen op […]

Lees verder


Biodiversiteit in Twente

Twente heeft niet alleen een prachtig landschap, maar ook veel verschillende planten en dieren. Wij, studenten van de Wageningen Universiteit, zijn gevraagd om te beschrijven wat mensen in Twente doen om ervoor te zorgen dat er meer verschillende planten en dieren voorkomen. Dit wordt ook wel biodiversiteit genoemd. Biodiversiteit is belangrijk als het gaat om […]

Lees verder


‘Building with Nature‘ aan de Vecht

Studenten van de Wageningen Universiteit onderzoeken Building with nature projecten aan de Vecht.

Vanuit de Wageningen Universiteit zullen zeven master studenten, met hydrologische en sociale achtergronden, in opdracht van Waterschap Vechtstromen zich verdiepen in het toekomstige ‘Building with Nature’ project voor de Vecht. Tot aan 10-20 jaar geleden kreeg het algemene concept voor ruimtelijke ordening met water en rivieren invulling door rivieren te kanaliseren met als doel ze […]

Lees verder


Mageler Es

Nadat ons onderzoeksvoorstel ingeleverd was gingen we aan de slag met de interview vragen. We waren van plan om boeren, loonbedrijven, lokale ondernemers en inwoners te interviewen. Aangezien iedere groep andere interesses heeft en op een andere manier baat heeft bij het gebied kreeg elke groep zijn eigen interview vragen. Het kostte wat tijd en […]

Lees verder