Building with Nature

Opdrachtgever
Waterschap Vechtstromen

Opdrachtnemer
Wageningen Universiteit

Jaar
Voorjaar 2015

Aanleiding
Externe omstandigheden vragen dat watermanagement constant veranderd. Het waterschap Vechtstromen investeert daarom in technische innovaties en managementprocessen. Spin-offs resulteren vaak in nieuwe economische impulsen en extra sociale waarde.

De aanpak Building with Nature is één van de voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen. Building with Nature betekent dat er omstandigheden gecreëerd worden waaronder de natuur het werk kan doen en natuurlijke processen zoveel mogelijk worden benut. Het waterschap Vechtstromen zou graag willen weten hoe ze het concept Building with Nature verder kunnen implementeren in hun werkterrein.

Opdracht
Tijdens de herontwikkeling van de Regge concludeerde het waterschap dat de aanpak van Building with Nature niet alleen voordelen heeft voor water en natuur maar ook voor bijvoorbeeld recreatie. Het waterschap wil er graag achter komen hoe zij in de toekomst deze processen op een proactieve manier kan managen.

De studenten van de Wageningen Universiteit onderzoeken in deze opdracht hoe het waterschap Vechtdal het building with nature concept kan implementeren in hun werkterrein. In het onderzoek wordt gelet op zowel de toegevoegde waarde voor water en natuur, als op de toegevoegde waarde voor het sociale aspect (bijvoorbeeld recreatie).

Resultaten

Uit het literatuuronderzoek en de interviews blijkt dat de meningen van stakeholders uiteenlopen met betrekking tot de aanpassing van de Vecht en de betrokkenheid van de belanghebbenden. In grote lijnen willen belanghebbenden meer gehoord worden en staan ze open voor verandering, mits er goed over gecommuniceerd wordt. Het waterschap kan nog veel winst behalen door betere informatievoorziening, meer betrokkenheid van belanghebbenden, het nemen van verantwoordelijkheid en het creëren van vertrouwen.

Nieuws - Building with nature aan de Vecht Nieuws - Vecht voor de samenwerking