Biodiversiteit in Twente

Opdrachtgever
Landschap Overijssel, gemeente Twenterand

Opdrachtnemer
Wageningen Universiteit

Jaar
Voorjaar 2015

Aanleiding
Twentse Kracht is een programma voor de ontwikkeling van het landelijk gebied. Duurzaamheid, met als onderdeel biodiversiteit, staat hoog op de agenda. Inmiddels zijn meerdere initiatieven en ontwikkelingen van de grond gekomen, maar tegelijkertijd wordt geconstateerd dat de biodiversiteit nog steeds achteruit gaat. Om alle initiatieven en ontwikkelingen te volgen en te stimuleren is in het kader van Twentse Kracht een werkgroep duurzaamheid geformeerd.

Opdracht
Meewerken aan het opzetten van een programma voor biodiversiteit. Wat zijn de ideeën rond biodiversiteit in het gebied en hoe kan het beste aan dit onderwerp gewerkt worden tot aan 2020?

Belangrijke resultaten
Uit interviews, case studies en een literatuurstudie is naar voren gekomen dat de relatie tussen gemeentes en initiatiefnemers verbeterd kan worden en dat de uitvoerende kracht ligt bij de initiatiefnemers. Wel zouden sommige initiatiefnemers meer ondersteuning wensen van de gemeente, bijvoorbeeld voor publiciteit. Veel initiatieven zouden daarom een netwerk van initiatieven waarderen.

Nieuws over biodiversiteit