Belevingstuin Zuidbroek Wierden

Opdrachtgever
Gemeente Wierden

Opdrachtnemer
Studenten CAH Almere

Jaar
Voorjaar 2015

Aanleiding
De gemeente Wierden heeft in 2014 een dorpsvisie voor Wierden vastgesteld. In de visie komen diverse wensen voor de dorpsrand naar voren. Een deel van de wensen hoopt de gemeente Wierden samen te kunnen brengen in een belevingstuin.

Opdracht
Het opstellen van een businesscase voor een nieuw op te richten belevingstuin in de dorpsrand van Wierden (Zuidbroek). Binnen de businesscase worden de wensen van stakeholders en de mogelijke scenario’s geïnventariseerd. De businesscase moet de (financiële) haalbaarheid en de verschillende rollen van partijen in kaart brengen.

Resultaten
Verschillende belanghebbenden hebben natuurlijk uiteenlopende ideeën. Door het inventariseren van de wensen kunnen initiatieven gecombineerd en gezamenlijk gerealiseerd worden. Gedacht kan worden aan groene educatie, een plek in de buurt om samen te komen, een plek voor mensen met een zorgvraag en de mogelijkheid voor stadslandbouw. Dit is pas de eerste aanzet voor het project. De stappen zullen nu concreet gemaakt moeten worden op weg naar realisatie.

Meerwaarde regio
De belevingstuin kan een plek worden waar de buurt kan samenkomen en een plek zijn die de buurt versterkt. Het heeft een positieve invloed op leven en werken in het buitengebied en stimuleert ondernemen in Twente. Met de combinatie met stadslandbouw heeft de belevingstuin een positieve invloed op voeding en gezondheid. Daarnaast kan de tuin dienen als groene educatie voor practicumonderwijs.

Nieuws - Belevingstuin Wierden