Begrazen voor de Veerkracht

Project Graskip van Sanne Beld

Jaar: 2020

Landbouw en natuur hand in hand
Een boerenbedrijf waarbij landbouw samengaat met de natuur. Dat is de missie van Sanne Beld. Eind 2018 besloot zij het roer om te gooien door haar baan op te zeggen bij Staatsbosbeheer en daad bij woord te zetten. Zij wil de wereld laten zien dat haar missie niet onmogelijk is. Momenteel verkoopt zij met haar bedrijf ‘Met Natuur Mee’ kwalitatief vlees van haar eigen dieren die enerzijds natuurgronden verrijken en anderzijds hoogwaardige lokale voeding biedt.

Groene Kennispoort Twente ziet kansen en verbindt
Groene Kennispoort Twente werd begin 2018 benaderd door Sanne Beld of er een mogelijkheid lag om studenten te betrekken bij haar missie. Sanne vertelt dat zij uit haar ervaring minder serieus werd genomen toen zij alleen aan een project werkte. ‘Aangezien ik werkelijk denk dat wát ik wil bereiken van waarde is voor de kringlooplandbouw, heb ik doorgezet en ben ik gaan samenwerken met de WUR. Nu ligt er straks een format voor een proef klaar van de WUR. Daarmee komt er eerder subsidie beschikbaar om mijn project verder te brengen. Daarnaast is het ook leuk en interessant om met studenten en onderzoekers te werken!’ aldus Sanne.

Groene Kennispoort Twente is gespecialiseerd in het verbinden en ontwikkelen van praktijk vraagstukken met onderwijs. ‘Dagmar Makkink dacht goed met me mee,’ aldus Sanne. ‘Zij stelde de wetenschapswinkel voor en heeft haar netwerk ingeschakeld om de connectie tussen de WUR en mij tot stand te brengen. In die zin was dat voor mij een grote toegevoegde waarde.’

Zo ontstond het project 'Begrazen voor de veerkracht’  in samenwerking met Wageningen Universiteit. In de lente van 2019 startte Sanne met het mobiel houden van Graskippen en Lakenvelders op natuurgrond van Staatsbosbeheer. Dat blijkt een succes. De gedoseerde mest voegt mineralen en organische stof aan de bodem toe en de kippen eten vers gras en kruiden doordat ze veel van locatie veranderen. Ook Lakenvelders werden uitgezet op de natuurgronden. Sanne wil hiermee laten zien dat het houden van ‘grazers’ juist kan bijdragen aan het terugbrengen van de veerkracht in het landschap en dat de huidige problemen omtrent de veehouderij niet per se bij de koe zelf ligt.  Met Natuur Mee streeft ernaar zoveel mogelijk kringlopen rond te maken door bijvoorbeeld het strooisel van een natuurakker te gebruiken voor de kuikens, wat daarna omgezet wordt in compost, wat daarna de bodem weer voedt.

"Het antwoord van onze tijd ligt onder onze voeten. De landbouw vormt nu een probleem maar kan ook de oplossing worden. Regeneratieve landbouw waarbij wordt meegewerkt met de natuur en koolstof wordt vastgelegd in de bodem, heeft een enorme potentie."

De toekomst
Met Natuur Mee verkoopt het vlees van haar eigen dieren via directe verkoop op locatie en via de webshop. De Lakenvelderpakketten die nu worden verkocht maken het mogelijk dat Sanne haar eigen kudde kan uitbreiden en verder kan bouwen aan haar missie. Sanne’s plannen voor de toekomst beslaat een bruisend regeneratief/natuurinclusief bedrijf opzetten dat een positief effect heeft op het klimaat en de biodiversiteit. ‘Het zijn beide grote problemen voor ons als mensheid waar we nu alles aan moeten doen om het tij te keren.’ Daarnaast wil ze met haar bedrijf jongeren inspireren zelf aan de slag te gaan natuurinclusieve landbouw. Wat betreft de overheid, in Sanne’s ogen moeten pioniers en boeren die werk maken van natuurinclusiviteit veel meer ondersteund worden dan nu het geval is als ze werkelijk vooruit willen.

Een mooi initiatief dat is uitgegroeid tot een inspiratie voor vele dierenhouders, natuurliefhebbers, agrariërs en gebiedsontwikkelaars.

Dit project is in samenwerking met Met Natuur Mee, Wageningen University and Research en Staatsbosbeheer