ACHIEVE

ACHIEVE

 - kennispartner GKT -
op weg naar de Korte Keten

Jaar: 2020

ACHIEVE wil gezonde voedselkeuzes bevorderen
Het dieet van de Nederlandse consument is aan verandering toe. Overwegend is het niet gezond en het draagt bij aan de hoge prevalentie van chronische ziekten. Ook is het huidige dieet niet duurzaam vanwege de grote impact op het milieu. Om dit probleem aan te pakken en gezonde en verantwoorde voedselkeuzes te stimuleren, is het van belang dat de ervaren afstand tussen de consument en het product wordt verkleind. Men is zich vaak onvoldoende bewust van de weg die een product heeft afgelegd voordat het in de schappen ligt en wat het product na consumptie voor het lichaam doet. Daardoor is men ook onvoldoende bewust van de impact van voedselkeuzes op het milieu en de gezondheid. Mede door die onbewustheid houdt men hier dan ook weinig rekening mee.

ACHIEVE wil kinderen bewust maken van de impact van voedsel op het milieu en op de gezondheid. Daarvoor moet er een interactieve spelomgeving worden ontwikkeld. Deze spelomgeving moet kinderen laten ervaren wat er allemaal moet gebeuren voordat het eten op je bord ligt en wat de voedingsstoffen voor je lichaam doen nadat je het op eet. Hiermee wil ACHIEVE kinderen uitrusten met de nodige kennis en vaardigheden om later zelf weloverwogen voedselkeuzes te maken.

Projectpartners
Initiatiefnemers zijn Universiteit Twente, LTO Noord, Mineral Valley Twente, Leussink Retail Group B.V.en Groene Kennispoort Twente. Deelnemende partijen zijn, Educatieboeren, Bonhoeffer College locatie Bruggertstraat Enschede en BSO de Vlinder.

Projectopzet
Eerst hebben middelbare scholieren onderzocht en uitgedacht hoe zo’n spelomgeving eruit zou kunnen zien. De opdracht heet de 'Keten met Eten' en is een Technasium-project. Klik hier om de resultaten te bekijken.

In 2021 zullen UT studenten van de master Interaction Technology zich buigen over hetzelfde vraagstuk onder begeleiding van docenten enonderzoekers van de Universiteit Twente en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Zij zullen o.a. ontwerpsessies houden met kinderen, prototypes bouwen en deze demonstreren in de supermarkt.

De beste ideeën worden later verder uitgewerkt en getest in de supermarkt.

Personalized eHealth Technology Programma
De Universiteit Twente heeft een Personalized eHealth Techonology Programma met verschillende onderzoekslijnen op het gebied van gezondheid en technologie. Het ACHIEVE project valt onder de Happy Eating-onderzoekslijn. Centraal in deze onderzoekslijn staat het  leuker en aantrekkelijker maken van gezond eetgedrag m.b.v.  (interactieve) technologie.